CAS Historie (vervolg)

Werd er in de herstelperiode het uiterste aan inzet en ijver van de leerlingen gevraagd, laten we niet vergeten wat een enorme inzet de leerkrachten hebben geleverd. Na de doorgestane kamptijd, ziekten en ondervoeding hebben zij hun leerlingen gestimuleerd en waar nodig nog met extra bijlessen er doorheen geholpen. Hulde aan al die leerkrachten, waarvan er nu, helaas, nog maar weinig in leven zijn.

De CAS, die openstond voor een ieder, ongeacht huidskleurĄ ras en godsdienst, moest met ingang van Juli 1958 verder gaan onder de naam: 'Yayasan Raden Saleh", een naam die wij allen kennen en net zo respecteren als "Carpentier Alting". Dit werd mogelijk gemaakt door de grote invloed van het toenmalige Hoofd van Politie van de Republiek; Bapak Soekanto. Hij was ook Voorzitter van de Vrijmetselaren in Indonesia. Concordant Nederlands onderwijs is nog mogelijk geweest tot medio 1963. De Vrijmetselarij werd toen verboden in Indonesia. De middelbare school van de Y.R.S. werd voortgezet als SMA (Sekolah Menengah Atas) Negeri 7 en is in het gebouw van het CAS-Lyceum gebleven tot 1996. Toen werd SMA 7 naar een andere locatie verplaatst en werden Pensionaat en Lyceum tentoonstellingsgebouwen van het Ministerie van Onderwijs.

Het doek viel voor een school die opgericht werd in 1902, die zich uitbreidde en handhaafde, ook in moeilijke tijden. Duizenden leerlingen heeft deze school gehad, velen hebben het ver gebracht in hun latere werk en leven; maar wat men ook geworden is, een ding moeten wij niet vergeten: op school waren we gelijken en dit zijn we op onze reŁnies ook! CAS-ers noemen elkaar bij de voornaam en bij het binnenkomen van een reŁniezaal laten we onze status op de deurmat liggen en we zijn weer oud klas- of schoolgenoten! In 1973 werd onder de bezielende leiding van Adri Knuttel- Holtappel de "Stichting CAS-ReŁnisten" opgericht.

Feiten en gegevens komen uit een samenvatting van de geschiedenis van de CARPENTIER ALTING STICHTING van dhr. I. Sluijter, de laatste directeur van CAS-Mulo. De gegevens van na 1945 en de persoonlijke inbreng zijn van Tineke Nauta-Meertens.

Lunteren, 30 Juni 1997. (Samengesteld door Tineke Nauta-Meertens )

Stichting CAS-ReŁnisten