ReŁnie Informatie

De laatste reŁnie die we hebben kunnen organiseren was in 2019. Daarna heeft de CORONA lockdown ons parten gespeeld. We hopen in 2022 weer een reŁnie te kunnen organiseren. Dit zal wel de laatste reŁnie worden want het aantal deelnemers neemt sterk af en ook ontbreken ons de financiŽle middelen vanwege het wegvallen vaan jaarlijkse donaties.

De volgende reŁnie zal open staan voor alle oud-leerlingen van Nederlandse scholen in voormalig Nederlands IndiŽ/IndonesiŽ; dus niet alleen voor oud-Cassers! Iedereen is welkom.
Zodra meer informatie bekend is krijgt u van ons een bericht.

Deelnemers aan de laatste reŁnie in 2019 waren:

Stichting CAS-ReŁnisten