Stichting CAS-ReŁnisten

ReŁnie-informatie

vervolg

Verslag ReŁnie 2017

De reŁnie op 20 mei had een nieuwigheid, want het werd gezamenlijk georganiseerd met de KRIS. Overwegingen daartoe waren het feit beide reŁnies inhoudelijk sterk op elkaar leken, op dezelfde locatie plaatsvonden en reeds een overlap in deelnemers vertoonden. Daarbij kwam dat het aantal deelnemers (begrijpelijk) terugliep, waardoor een grootschalige reŁnie van beide afzonderlijke organisaties niet meer haalbaar bleken.

In goed overleg werd daarom besloten om de reŁnies in 2017 als experiment samen te voegen. Aangezien de organisatie van de CAS-reŁnie al in een vergevorderd stadium verkeerde werd besloten dat de CAS in dit geval als voortrekker zou opereren. De gezamenlijke reŁnie vond daarom plaats op zaterdag 20 mei jl. en volgde het stramien van eerdere CAS-reŁnies. Uit een enquÍte van de KRIS deelnemers bleek dat daar geen grote bezwaren waren.

Ook werd besloten dat de reŁnie in principe ook bezocht kon worden door leden van andere zusterorganisaties, waarvoor een grootschalige reŁnie niet meer mogelijk blijkt te zijn.

 

Het werd een geslaagde reŁnie, waarbij duidelijk sprake was van een goede integratie van deelnemers uit beide organisaties. Er waren ongeveer 130 deelnemers, inclusief genodigden, en de dansvloer werd druk opgezocht onder de stimulerende muziek van de band ďNew AllureĒ. Ook de gebruikelijke Indische snacks en maaltijd van Toko ďLestariĒ vonden gretige aftrek. De lezing van Inge DŁmpel, getiteld ďVergeelde portretten uit een Indisch familiealbumĒ, vond waardering.

 

Een aanrader is om in het hotel te overnachten. Men hoeft zich dan niet druk te maken om op tijd de thuisreis te ondernemen en men kan de volgende ochtend in een gezamenlijk gezellig en uitstekend ontbijt nog eens terugblikken en ervaring uitwisselen.

 

Kortom, deze eerste gezamenlijke reŁnie was een succes. Uiteraard zal nog een evaluatie plaatsvinden door beide besturen, maar de verwachting is dat een voortzetting van de samenwerking in de toekomst tot stand zal komen. Wellicht komen er nog wat verschuivingen in het programma, maar dat geeft alleen maar nieuwe impulsen.

 

De hoop is dat we nog enkele jaren door kunnen gaan met de gezamenlijke organisatie van een grootschalige reŁnie, waarbij wellicht de deelname vanuit de andere zusterorganisaties zal kunnen toenemen.